Tag

กระเช้านองปิง

HKG01 ทัวร์ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง
3 วัน 2 คืน BY CX

From17,888 บาท

วันที่ 17 – 19 / 18 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 09 / 14 – 16 / 21 – 23 มิ.ย. 2562

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง วัดโปหลิน ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

HKG05 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From11,900 บาท

วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

HKG03 ทัวร์ฮ่องกง แชร์โลมา
3 วัน 2 คืน BY EK

From13,900 บาท

วันที่ 24 – 26 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 01 – 03 / 07 – 09 / 08 – 10 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562

ฮ่องกง ชมโชว์ Symphony of Lights วัดเจ้าแม่กวนอิม เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ลันเตา หมู่บ้านนองปิง

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 14 – 16 มิ.ย. 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 / 19 – 21 ก.ค. 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

นมัสการเทพเจ้าแชกง ณ วัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย สนุกสนานไปกับอาณาจักรแห่งจินตนาการ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน
3 วัน 2 คืน BY CX

From17,900 บาท

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2562

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้าชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมโบสถ์เซนต์ปอล