fbpx

Tag

กรุงไคโร
Nile River

ทัวร์อียิปต์ EY01 PLEASURE EGYPT CRUISE
8 วัน 5 คืน BY MS

From69,900 บาท

วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

ชมปีระมิด เมืองเมมฟิส ขี่อูฐชมวิวโดยรอบ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ เข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมซิทาเดลป้อมปราการเก่าแก่ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี