fbpx

Tag

การ์เด้นบายเดอะเบย์

ทัวร์สิงคโปร์ SIN01 SINGAPORE SAVE PRICE
3 วัน 2 คืน BY SQ

From12,999 บาท

วันที่ 14 – 16 / 27 – 29 / 28 – 30 ก.ย. 2562

การ์เด้นบายเดอะเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิม อิสระชมแสงสีย่านคลาร์กคีย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีและน้ำ Wonderful light Show อิสระเต็มวัน

ทัวร์สิงคโปร์ SIN04 SINGAPORE ครบสูตร
4 วัน 3 คืน BY SQ

From25,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซุปเปอร์ทรี ท่าเรือคลาร์กคีย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ รีสอร์ทมารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสี Wonderful Light
singapore

ทัวร์สิงคโปร์ SIN02 SINGAPORE SO GOOD
3 วัน 2 คืน BY SQ

From14,999 บาท

วันที่ 06 – 08 / 27 – 29 / 28 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 06 / 05 – 07 / 11 – 13 ต.ค. 2562
วันที่ 12 – 14 / 13 – 15 / 18 – 20 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซูเปอร์ทรี ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีและน้ำ Wonderful light Show
Singapore

ทัวร์สิงคโปร์ SIN03 SINGAPORE HOT PROMOTION
3 วัน 2 คืน BY 3K

From13,999 บาท

วันที่ 28 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 – 15 / 26 – 28 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซูเปอร์ทรี ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีและน้ำ Wonderful light Show