fbpx

Tag

การ์เด้นบายเดอะเบย์

ทัวร์สิงคโปร์ SIN01 SINGAPORE SAVE PRICE
3 วัน 2 คืน BY SQ

From12,888 บาท

วันที่ 05 – 07 / 06 – 08 / 07 – 09 ธ.ค. 2562
วันที่ 08 – 10 / 13 – 14 / 14 – 16 ธ.ค. 2562

การ์เด้นบายเดอะเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิม อิสระชมแสงสีย่านคลาร์กคีย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีและน้ำ Wonderful light Show อิสระเต็มวัน

ทัวร์สิงคโปร์ SIN05 SINGAPORE ครบสูตร
4 วัน 3 คืน BY SQ

From25,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซุปเปอร์ทรี ท่าเรือคลาร์กคีย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ รีสอร์ทมารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสี Wonderful Light
singapore

ทัวร์สิงคโปร์ SIN02 SINGAPORE SO GOOD
3 วัน 2 คืน BY SQ

From15,999 บาท

วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 07 / 06 – 08 / 07 – 09 ธ.ค. 2562
วันที่ 08 – 10 / 13 – 15 / 14 – 16 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซูเปอร์ทรี ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีและน้ำ Wonderful light Show
Singapore

ทัวร์สิงคโปร์ SIN03 SINGAPORE HOT PROMOTION
3 วัน 2 คืน BY 3K

From14,999 บาท

วันที่ 09 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 – 30 / 29 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซูเปอร์ทรี ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีและน้ำ Wonderful light Show

ทัวร์สิงคโปร์ SIN04 SINGAPORE SUPER SAVE
3 วัน 2 คืน BY 3K

From10,999 บาท

วันที่ 08 – 10 / 14 – 16 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 – 30 / 29 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

การ์เด้นบายเดอะเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิม ลิ้มรสข้าวมันไก่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์ อิสระชมแสงสีย่านคลาร์กคีย์ รีสอร์ทสุดหรูมารีน่าเบย์แซนด์

ทัวร์สิงคโปร์ SIN06 SINGAPORE ครบสูตร
4 วัน 3 คืน BY 3K

From24,999 บาท

วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซุปเปอร์ทรี ท่าเรือคลาร์กคีย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ รีสอร์ทมารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสี Wonderful Light