Tag

กุ้ยหลิน

CHI26 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

เมืองกุ้ยหลิน อำเภอหลงเซิน ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว เดินเล่นถนนฝรั่ง เขาเหยาซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า
From24,888 บาท
View Details

CHI25 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

เมืองกุ้ยหลิน เมืองซานเจียง หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ชมเจดีย์เผ่าต้ง สะพานลมฝนเฉิงหยาง ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว
From19,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017