fbpx

Tag

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ทัวร์จีน CHI14 หนีห่าวเป่ยจิง กำแพงหมื่นลี้ ตำหนักรักกู้กง
4 วัน 2 คืน BY HU

From12,900 บาท

วันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 19 – 22 มี.ค. 2563
วันที่ 20 – 23 / 26 – 29 / 27 – 30 มี.ค. 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
กำแพงเมืองจีน

ทัวร์จีน CHI12 ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน
5 วัน 3 คืน BY TG

From16,888 บาท

วันที่ 20 – 24 / 26 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 17 – 21 มกราคม 2563
วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 ก.พ. 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ย่าน ART BEIJING
พระราชวังกู้กง

ทัวร์จีน CHI11 ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม
5 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 07 – 11 / 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 มี.ค. 2563
วันที่ 23 – 27 เมษายน 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดลามะยงเหอกง ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน Beijing 3D Gallery

ทัวร์จีน CHI10 ปักกิ่ง เที่ยวแบบฮ่องเต้ ไม่ลงร้าน พักหรู 5 ดาว
5 วัน 3 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 10 / 12 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มีนาคม 2563

เมืองหมี่หยุน เมืองโบราณกู๋เป่ย กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ช้อปปิ้งย่าน THE PLACE

ทัวร์จีน CHI13 ปักกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD
5 วัน 3 คืน BY TG

From17,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน