fbpx

Tag

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ทัวร์จีน CHI14 หนีห่าวเป่ยจิง กำแพงหมื่นลี้ ตำหนักรักกู้กง
4 วัน 2 คืน BY HU

From12,900 บาท

วันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
กำแพงเมืองจีน

ทัวร์จีน CHI12 ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน
5 วัน 3 คืน BY TG

From16,888 บาท

วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 19 – 23 มี.ค. 2563
วันที่ 20 – 24 / 26 – 30 / 27 – 31 มี.ค. 2563
เดือนเมษายน 2563

เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ย่าน ART BEIJING
พระราชวังกู้กง

ทัวร์จีน CHI11 ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม
5 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 มี.ค. 2563
วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดลามะยงเหอกง ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน Beijing 3D Gallery

ทัวร์จีน CHI10 ปักกิ่ง เที่ยวแบบฮ่องเต้ ไม่ลงร้าน พักหรู 5 ดาว (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 3 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันที่ 06 – 10 / 12 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มีนาคม 2563

เมืองหมี่หยุน เมืองโบราณกู๋เป่ย กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ช้อปปิ้งย่าน THE PLACE

ทัวร์จีน CHI13 ปักกิ่ง…ดอกพิกุล เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 3 คืน BY CA

From25,999 บาท

วันที่ 04 – 08 / 18 – 22 / 25 – 29 มี.ค. 2563
วันที่ 08 – 12 / 09 – 13 / 12 – 16 เม.ย. 2563
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

กรุงปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นั่งกระเช้าขึ้นสู่กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง วัดหลิงกวง สักการะพระศรีศากยมุนี