fbpx

Tag

จิ๋นซีฮ่องเต้
Xian

ทัวร์จีน CHI35 ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พิชิตเขาหัวซาน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

From22,900 บาท

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2562

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ชมถนนแสงสียามค่ำคืนของเมืองซีอาน เขาหัวซาน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาหัวซาน เมืองซีอาน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้
Xian

ทัวร์จีน CHI33 ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 06 – 10 / 18 – 22 / 25 – 29 ธ.ค. 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู
Xian

ทัวร์จีน CHI34 ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From24,900 บาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 20 – 24 / 27 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เจดีย์ห่านป่าใหญ่แห่งวัดฉือเอิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง เดินชมถนนโบราณหมิงชิง