fbpx

Tag

ชัยปุระ

ทัวร์อินเดีย IN01 มหัศจรรย์…ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด นั่งรถจี๊ปขึ้นชมพระราชวัง พระราชวังหลวง

ทัวร์อินเดีย IN04 ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน BY FD

From17,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 25 – 28 มีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมด้านนอกฮาวามาฮาลพระราชวังแห่งสายลม ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ชมซิตี้พาเลส วัดพระพิฆเนศ

ทัวร์อินเดีย IN05 INDIA HERE WE GO เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับตำนานรักทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY XW

From16,990 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 03 – 07 / 05 – 09 / 10 – 14 มี.ค. 2563
วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 / 19 – 23 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ชมสวนจาร์บาค พระราชวังหลวง ชมภายนอกของพระราชวังสายลม

ทัวร์อินเดีย IN03 มหัศจรรย์…เมือง 2 สี ชัยปุระ จูดห์ปุระ
5 วัน 3 คืน BY FD

From19,900 บาท

วันที่ 24 – 28 มีนาคม 2563
วันที่ 31 มีนาคม – 04 เมษายน 2563
วันที่ 07 – 11 / 21 – 25 เมษายน 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู แอมเบอร์ฟอร์ท พิเศษให้ท่านนั่งรถจิ๊ปขึ้นชมพระราชวัง ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ พระราชวังสายลม

ทัวร์อินเดีย IN06 อินเดีย แคชเมียร์ I MISS YOU
6 วัน 4 คืน BY TG

From28,900 บาท

วันที่ 03 – 08 / 22 – 27 เมษายน 2563
วันที่ 29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563
วันที่ 06 – 11 / 20 – 25 พฤษภาคม 2563
วันที่ 03 – 09 / 24 – 29 มิถุนายน 2563

เมืองแคชเมียร์ สวนชาลิมาร์ สวนทิวลิป เทือกเขากุลมาร์ค สถานีเคเบิ้ลคาร์ โซนามาร์ค ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัย ล่องเรือซิคาร่า