fbpx

Tag

ชัยปุระ

ทัวร์อินเดีย IN05 รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
5 วัน 2 คืน BY XW

From14,990 บาท

วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 07 ตุลาคม 2562

เมืองชัยปุระ ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ซิตี้พาเลส ชมภายนอกพระราชวังแห่งสายลม วัดพระพิฆเนศ เมืองอัครา ป้อมอัคราฟอร์ด

ทัวร์อินเดีย IN06 แคชเมียร์ I MISS YOU
6 วัน 4 คืน BY TG

From28,900 บาท

วันที่ 05 – 10 / 11 – 16 ตุลาคม 2562
วันที่ 12 – 17 / 19 – 24 ตุลาคม 2562

กรุงนิวเดลลี ชมประตูเมืองอินเดีย เลือกซื้อของฝากที่ตลาดจันปาท เมืองแคชเมียร์ สวนชาลิมาร์ สวนนิชาบากห์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค

ทัวร์อินเดีย IN07 ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 13 – 16 / 20 – 23 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมด้านนอกฮาวามาฮาลพระราชวังแห่งสายลม ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ชมซิตี้พาเลส วัดพระพิฆเนศ

ทัวร์อินเดีย IN01 มหัศจรรย์…ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From20,900 บาท

วันที่ 12 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 24 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด นั่งรถจี๊ปขึ้นชมพระราชวัง พระราชวังหลวง

ทัวร์อินเดีย IN02 มหัศจรรย์…INDIA ชัยปุระ อัครา
4 วัน 2 คืน BY FD

From17,900 บาท

วันที่ 15 – 18 กันยายน 2562
วันที่ 29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 23 – 26 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ป้อมปราการใหญ่แอมเบอร์ ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง เมืองอัครา เข้าชมทัชมาฮาล