fbpx

Tag

ซงผิงโกว
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

ทัวร์จีน CHI20 DOUBLE จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หมีแพนด้า (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY

From29,999 บาท

วันที่ 01 – 06 พฤศจิกายน 2562

เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานซงผิงโกว ชมวิวทะเลสาบห้าสี สระมรกต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ชมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น