Tag

ซงผิงโกว

CHI19 ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียร์สวรรค์
4 วัน 3 คืน BY MU

From15,900 บาท

วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 14 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08 – 11 / 19 – 22 ธันวาคม 2562

เมืองเฉิงตู เลือกซื้อของที่ระลึกที่ถนนซอยกว้างซอยแคบ เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียร์ ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก