fbpx

Tag

ซาร์กอร์ส

ทัวร์รัสเซีย RUS01 BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 08 – 14 ก.พ. / 29 ก.พ. – 06 มี.ค. 63
วันที่ 04 – 10 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 12 / 08 – 14 / 11 – 17 เม.ย. 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน
russia night

ทัวร์รัสเซีย RUS02 IN TRAIN (มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 24 – 31 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 12 / 16 – 23 / 24 – 31 มี.ค. 2563
วันที่ 30 มีนาคม – 06 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารเซนต์ซาเวียรฺ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
kremlin palace

ทัวร์รัสเซีย RUS11 WE ARE IN RUSSIA (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
9 วัน 7 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 25 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 30 มกราคม – 07 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 15 – 23 ก.พ. / 22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2563

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน
moscow

ทัวร์รัสเซีย RUS08 FANTASTIC NORTHERN LIGHTS (MOSCOW-MURMANSK)
7 วัน 5 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 08 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 06 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 10 มีนาคม 2563

เมืองมูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ ตามล่าหาแสงเหนือในยามค่ำคืน หมู่บ้านซามิ

ทัวร์รัสเซีย RUS09 AURORA RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 6 คืน BY EK

From69,900 บาท

วันที่ 28 มกราคม – 05 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2563
วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ วิหารเซนต์ซาเวียร์

ทัวร์รัสเซีย RUS12 FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 5 คืน BY TK

From56,900 บาท

วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563
วันที่ 25 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
วันที่ 04 – 11 / 21 – 28 / 23 – 30 เม.ย. 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เดินเล่นถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ