Tag

ซีอาน

CHI19 ทัวร์จีน ครบสูตร ซีอาน-ลั่วหยาง-หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

เมืองซีอาน ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์
From27,900 บาท
View Details

CHI20 ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน อุทยานหยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY WE

เมืองเจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซีอาน ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง
From28,900 บาท
View Details

CHI21 ทัวร์จีน เจาะลึก 2 นคร ซีอาน-ลั่วหยาง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เมืองลั่วหยาง เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมดชว์การแสดงกังฟู วัดม้าขาว ชมประตูเมืองลีจิง
From25,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

The Beauty of Greenland
27/12/2017
นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017