fbpx

Tag

ญาตราง

ทัวร์เวียดนาม VN17 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,999 บาท

วันที่ 06 – 09 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 ตุลาคม 2562

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูง

ทัวร์เวียดนาม VN16 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 / 18 – 21 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์

ทัวร์เวียดนาม VN19 เวียดนามใต้ รักสนุก…ญาจาง วินเพิร์ล
3 วัน 2 คืน BY PG

From9,988 บาท

วันที่ 16 – 18 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 04 / 23 – 25 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 15 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

สนามบินกามรัญ เมืองญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆภายในสวนสนุก ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง นั่งกระเช้าเข้าสู่ตัวเมืองญาจาง