Tag

ญาตราง

VN17 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 14 – 17 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูง

VN16 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม 2562

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์