fbpx

Tag

ญาตราง

ทัวร์เวียดนาม VN24 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ญาตราง ดาลัด มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองดาลัด ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง วัดตั๊กลัม ชมบ้านเพี้ยน น้ำตกดาลันลา นั่งรถรางชมน้ำตก

ทัวร์เวียดนาม VN25 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 มี.ค. 2563

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา เยี่ยมชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวิลเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม