fbpx

Tag

ตึกเบิร์จคาลิฟา

ทัวร์ดูไบ DXB02 มหัศจรรย์…ดูไบ
5 วัน 3 คืน BY EK

From29,900 บาท

วันที่ 11 – 15 / 22 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 20 – 24 ธันวาคม 2562

นครดูไบ ดูไบมอลล์ ขึ้นชมวิวบนตึกเบิร์จคาลิฟา เมืองอาบูดาบี ถ่ายรูปด้านหน้าเฟอร์รารี่เวิลด์ ชมมัสยิดหลวง เฮอริเทจวิลเลจชมวิถีชีวิตของชาวสหรัฐอาหรับฯ
atlantis Dubai

ทัวร์ดูไบ DXB01 LET’S STAY IN DUBAI
5 วัน 3 คืน BY EK

From24,900 บาท

วันที่ 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เยือนเมืองอาบูดาบี สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกลางของทะเลทราย นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย ถ่ายรูปกับเฟอร์รารี่เวิลด์ ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124