Tag

ตึกไทเป101

TPE02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห! เกาสง EDA
6 วัน 5 คืน BY TG

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
From25,888 บาท
View Details

TPE04 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน BY BR

เมืองหนานโถว วันจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
From25,888 บาท
View Details

TPE07 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป มิชลินสตาร์
5 วัน 4 คืน BY TG

อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟาร์มแกะชิงจิง ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า
From27,900 บาท
View Details

TPE08 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์…TAIPEI ALISAN
5 วัน 4 คืน BY VZ

เมืองไถจง เมืองเจียอี้ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน อุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
From15,900 บาท
View Details

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน (ทาโรโกะ-อาหลี่ซัน-เย๋หลิ่ว-สุริยันจันทรา-เกาสง)
6 วัน 5 คืน BY TG

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ เมืองเกาสง EDA WORLD วัดโฝวกวงซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
From38,888 บาท
View Details

TPE06 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EP.2
5 วัน 3 คืน BY BR

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
From20,888 บาท
View Details

TPE05 ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS
5 วัน 3 คืน BY BR (premium economy)

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เขตผิงซี หมู่บ้านสือเฟิน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี วัดหลวงซานซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป
From33,888 บาท
View Details

TPE01 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห! ไทเป
5 วัน 4 คืน BY TG

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซือ
From21,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017