fbpx

Tag

ถนนออร์ชาร์ด
Singapore

SIN04 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE HOT PROMOTION
3 วัน 2 คืน BY 3K

From14,999 บาท

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 07 – 09 / 14 – 16 / 28 – 30 ก.ย. 2562

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซูเปอร์ทรี ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีและน้ำ Wonderful light Show

SIN01 ทัวร์สิงคโปร์ เลสโก สิงโตพ่นน้ำ
3 DAYS 2 NIGHTS BY SQ

From12,999 บาท

วันที่ 16 – 18 / 23 – 25 / 24 – 26 ส.ค. 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ซันเทคซิตี้ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนพาร์ค การ์เด้นบายเดอะเบย์ สวนพฤกษชาติขนาดใหญ่ใจกลางเมือง(ไม่รวมค่าเข้าชม)

SIN02 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE PRICE
3 วัน 2 คืน BY SQ

From12,999 บาท

วันที่ 11 – 13 / 16 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 17 – 19 / 23 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

การ์เด้นบายเดอะเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิม อิสระชมแสงสีย่านคลาร์กคีย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีและน้ำ Wonderful light Show อิสระเต็มวัน

SIN05 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ครบสูตร
4 วัน 3 คืน BY SQ

From25,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซุปเปอร์ทรี ท่าเรือคลาร์กคีย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ รีสอร์ทมารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสี Wonderful Light
singapore

SIN03 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO GOOD
3 วัน 2 คืน BY SQ

From15,999 บาท

วันที่ 10 – 12 / 11 – 13 / 16 – 18 ส.ค. 2562
วันที่ 17 – 19 / 23 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิวบนซูเปอร์ทรี ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีและน้ำ Wonderful light Show