fbpx

Tag

ทะเลสาบซีหู
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI15 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู
6 วัน 4 คืน BY MU

From23,999 บาท

วันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI39 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน ท่าเรือจูเจียเจียน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิ วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม
Shanghai Disneyland

ทัวร์จีน CHI17 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย
4 วัน 3 คืน BY CA

From13,900 บาท

วันที่ 09 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 07 – 10 / 21 – 24 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์
Shanghai Disneyland

ทัวร์จีน CHI20 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์
5 วัน 3 คืน BY TG

From27,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนซีหูเทียนตี้ แวะชมหมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวขึ้นชื่อของจีน หังโจวเอ้าท์เล็ท