Tag

ทะเลสาบซีหู

CHI22 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From19,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองหังโจว ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

CHI13 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือซีหู สุดหรรษาดิสนีย์แลนด์
4 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 08 – 11 / 22 – 25 มิถุนายน 2562

เมืองหังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หมู่บ้านเหมยเจียอู ล่องทะเลสาบซีหู ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เต็มอิ่มกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์