Tag

ทะเลสาบวานาก้า

NZ05 ROMANTIC SOUTH ISLAND (เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY SQ

From97,900 บาท

วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 07 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 18 กันยายน 2562

ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โบสถ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค

NZ02 GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From118,900 บาท

วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 – 22 กันยายน 2562

เมืองอ็อคแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์