fbpx

Tag

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน TPE01 TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From12,888 บาท

วันที่ 15 – 19 / 17 – 21 / 19 – 23 ม.ค. 2563
วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน TPE11 โอ้โห!! โปรโมชั่น ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน BY TG

From17,999 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 11 – 14 / 12 – 15 เมษายน 2563

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,999 บาท

วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
TAIPEI 101

ทัวร์ไต้หวัน TPE13 ไต้หวัน…วันหยุดสุดขีด
5 วัน 4 คืน BY TG

From28,999 บาท

วันที่ 13 – 17 เมษายน 2563

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
TAIPEI 101

ทัวร์ไต้หวัน TPE02 PROMOTION TAIPEI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน BY CI

From14,888 บาท

วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 มีนาคม 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ลิ้มรสเมนูปลาประธานาธิบดี
taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 12 – 15 / 28 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 09 มิถุนายน 2563

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE07 มหัศจรรย์…TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ
5 วัน 4 คืน BY CI

From19,900 บาท

วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

วัดหลงซาน นั่งสามล้อชมเมืองลู่กัง ถนนโบราณลู่กัง ชมพิพิธภัณฑ์กระจก เมืองหนานโถว นั่งกระเช้าชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
Alishan

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 22 – 27 มกราคม 2563
วันที่ 29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 09 / 11 – 16 / 18 – 23 ก.พ. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2563

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From22,999 บาท

วันที่ 30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 – 06 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 – 07 มิถุนายน 2563

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 07 – 11 ก.พ. / 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
วันที่ 20 – 24 มี.ค. / 30 มี.ค. – 03 เม.ย. 63
วันที่ 03 – 07 / 04 – 08 / 05 – 09 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่
1 2