fbpx

Tag

ทัวร์จอร์เจีย

GEO03 ทัวร์จอร์เจีย HERE WE GO
6 วัน 3 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 07 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 16 – 21 เมษายน 2563
วันที่ 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองทบิลิซึ เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอันนานูรี ชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำซินวารี

GEO06 ทัวร์จอร์เจีย FINAL CALL TO GEORGIA
6 วัน 4 คืน BY QR

From39,900 บาท

วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 / 21 – 26 มี.ค. 2563
วันที่ 28 มีนาคม – 02 เมษายน 2563
วันที่ 04 – 09 / 25 – 30 เมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน

GEO04 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย ULTIMATE VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS
8 วัน 5 คืน BY QR

From49,900 บาท

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2563
วันที่ 07 – 14 / 14 – 21 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 11 / 08 – 15 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองทบิลิซึ เขตเมืองเก่า ป้อมนาริกาล่า ชมโรงอาบน้ำโบราณ วิหารซีโอนี เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส

GEO07 ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA
8 วัน 5 คืน BY TK

From45,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 14 – 12 เมษายน 2563
วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2563
วันที่ 04 – 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 03 – 10 / 04 – 11 มิถุนายน 2563

เมืองทบิลิซึ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ อารามจีลาติ มหาวิหารบากราติ เมืองบาทูมิ

GEO08 ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

From56,900 บาท

วันที่ 05 – 14 / 14 – 23 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)
วันที่ 29 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2563

บากู เมืองเก่า โกบัสตาน ภูเขาโคลน ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด ภูเขาแห่งไฟ วิหารแห่งไฟ เมืองเชคี

GEO10 ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP
8 วัน 6 คืน BY QR

From46,900 บาท

วันที่ 08 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 12 เมษายน 2563

เมืองทบิลิซึ นครถ้ำวาร์ดเซีย ป้อมราบาติ เมืองบอร์โจมี สวนบอร์โจมี ถ้ำโพรมิธีอุส เมืองบาทูมิ ชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ

GEO09 ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย
10 DAYS 7 NIGHTS BY TK

From79,900 บาท

วันที่ 28 มีนาคม – 06 เมษายน 2563
วันที่ 27 มิถุนายน – 06 กรกฎาคม 2563
วันที่ 03 – 12 กรกฎาคม 2563
วันที่ 07 – 16 สิงหาคม 2563

บากู เมืองเก่า โกบัสตาน ภูเขาโคลน ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด ภูเขาแห่งไฟ วิหารแห่งไฟ เมืองเชคี เมืองเก่าทบิลิซี ป้อมนาริกาลา โรงอาบน้ำโบราณ โบสถ์เมเคตี

GEO11 ทัวร์จอร์เจีย เชียงใหม่ จอร์เจีย
6 วัน 4 คืน BY QR

From42,900 บาท

วันที่ 10 – 15 เมษายน 2563 (สงกรานต์)

เชียงใหม่ โดฮา ทบิลิซี เที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซึ มิสเคต้า วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ป้อมอันนานูรี คาซเบกี้ โบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสรณ์ สถานรัสเซีย-จอร์เจีย กูอาดูรี อัพลิสต์ชิเคห์ กอรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน บอร์โจมี
gudauri

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 วัน 3 คืน BY EK

From34,333 บาท

วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 – 15 มิถุนายน 2563

กรุงทบิลิซี เมืองเก่าทบิลิซึ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้
georgia

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY EK

From45,900 บาท

วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2563
วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2563

เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย เดอะคาสเคด ชมจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน วิหารเกกฮาร์ด หุบเขาเอวาน วิหารการ์นี เมืองคอร์วิราพ
1 2