fbpx

Tag

ทัวร์จอร์เจีย
gudauri

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 วัน 3 คืน BY EK

From34,333 บาท

วันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 02 – 07 / 16 – 21 / 22 – 27 เม.ย. 2563
วันที่ 06 – 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 – 15 มิถุนายน 2563

กรุงทบิลิซี เมืองเก่าทบิลิซึ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้
georgia

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY EK

From48,900 บาท

วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2563

เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย เดอะคาสเคด ชมจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน วิหารเกกฮาร์ด หุบเขาเอวาน วิหารการ์นี เมืองคอร์วิราพ
Georgia

GEO05 ทัวร์จอร์เจีย PREMIUM GEORGIA แห่งเทือกเขาคอเคซัส
8วัน 6คืน BY TK

From57,900 บาท

วันที่ 29 มีนาคม – 05 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 12 / 11 – 18 เมษายน 2563 (ว่าง 4 ที่)
วันที่ 26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563
เดือน พฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2563

ชมโบสถ์ตรินิตี้ เมืองทบิลิซึ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริ อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย ช้อปปิ้งถนนคนเดินย่านเมืองเก่า วิหารซีโอนี เมืองมิสเคต้า โบสถ์สเวติทสโคเวลี วิหารจวารี ป้อมอนานูรี อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย

GEO06 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
8 วัน 5 คืน BY QR

From59,900 บาท

วันที่ 22 – 29 มีนาคม 2563

กรุงทบิลิซึ เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี

GEO03 ทัวร์จอร์เจีย HERE WE GO
6 วัน 3 คืน BY TK

From35,900 บาท

วันที่ 02 – 07 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 10 / 07 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 16 – 21 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองทบิลิซึ เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอันนานูรี ชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำซินวารี

GEO07 ทัวร์จอร์เจีย GAMARJOBA GEORGIA
8 วัน 5 คืน BY GF

From53,900 บาท

วันที่ 26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563
วันที่ 03 – 10 / 24 – 31 พฤษภาคม 2563
วันที่ 07 – 13 มิถุนายน 2563

เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี เมืองกูดาอูรี เมืองคาซเบกี้ โบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองคัซเบกี้ เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน

GEO04 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย ULTIMATE VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS
8 วัน 5 คืน BY QR

From49,900 บาท

วันที่ 14 – 21 / 21 – 28 มกราคม 2563
วันที่ 01 – 08 / 08 – 15 / 22 – 29 ก.พ. 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองทบิลิซึ เขตเมืองเก่า ป้อมนาริกาล่า ชมโรงอาบน้ำโบราณ วิหารซีโอนี เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส

GEO08 ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA
8 วัน 5 คืน BY TK

From42,900 บาท

วันที่ 04 – 11 / 05 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 13 / 08 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 12 / 14 – 12 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองทบิลิซึ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ อารามจีลาติ มหาวิหารบากราติ เมืองบาทูมิ

GEO09 ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

From56,900 บาท

วันที่ 05 – 14 / 14 – 23 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)
วันที่ 29 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2563

บากู เมืองเก่า โกบัสตาน ภูเขาโคลน ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด ภูเขาแห่งไฟ วิหารแห่งไฟ เมืองเชคี

GEO10 ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP
8 วัน 6 คืน BY QR

From46,900 บาท

วันที่ 09 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 08 – 15 / 22 – 29 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองทบิลิซึ นครถ้ำวาร์ดเซีย ป้อมราบาติ เมืองบอร์โจมี สวนบอร์โจมี ถ้ำโพรมิธีอุส เมืองบาทูมิ ชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ