Tag

ทัวร์จางเจียเจี้ย

CHI04 ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ท่องเมืองโบราณฟ่งหวง พิชิต 2 ขุนเขา (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY CZ

เมืองโบราณฟ่งหวง อิสระชมเมือง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง พิชิตสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เมืองจางเจียเจี้ย อิสระซื้อทัวร์เสริม
From21,888 บาท
View Details

CHI05 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 เขา ถ้ำประตูสวรรค์ เขาอวตาร
4 วัน 3 คืน BY FD

เมืองจางเจียเจี้ย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง อุทยานจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง
From17,888 บาท
View Details

CHI02 ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY CZ

เมืองโบราณฟ่งหวง อิสระเดินเล่นชมเมือง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองถงเหริน หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว เขาฝานจิ้ง เมืองจางเจียเจี้ย
From24,888 บาท
View Details

CHI01 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

เมืองฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณ ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก
From19,888 บาท
View Details

CHI03 ทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย ชมประตูสวรรค์ ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
3 วัน 2 คืน BY CZ

เมืองจางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู ถนนคนเดินซีปู้เจีย อิสระซื้อทัวร์เสริม
From15,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017