Tag

ทัวร์จีน

CHI19 ทัวร์จีน เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง
4 วัน 3 คืน BY MU

From19,900 บาท

วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 27 – 30 มิ.ย. 2562

เมืองเฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซี เมืองเล่อซาน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง

CHI17 ทัวร์จีน ซีอาน เจาะตำนานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้
4 วัน 3 คืน BY FD

From21,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 26 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562

เมืองซีอาน โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองซีอาน

CHI21 ทัวร์จีน GUILIN THE PARADIZE ON EARTH (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY CZ

From17,900 บาท

วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองกุ้ยหลิน เขาฝูโปว เมืองจำลองสมัยซ่ง วัดเหนินเหยิน ถนนโบราณตงซี เที่ยวชมถนนโบราณซิงผิง ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว

CHI02 ทัวร์จีน SAVE PRICE จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
4 วัน 3 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 07 / 15 – 18 / 25 – 28 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

CHI28 ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND
5 วัน 3 คืน BY MU

From17,900 บาท

วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 09 – 13 มิถุนายน 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562เดือนมิถุนายน 2562

เมืองซูโจว เมืองอู๋ซี ล่องเรือยามราตรีชมเมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ Shanghai Shimao City Theme Park

CHI14 ทัวร์จีน SHANGHAI VARIETY
4 วัน 3 คืน BY FM

From12,900 บาท

วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 12 – 15 / 21 – 24 มิ.ย. 2562
วันที่ 22 – 25 / 24 – 27 มิถุนายน 2562

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ชมวิวบนตึก SWFC หาดไว่ทาน รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery

CHI07 ทัวร์จีน KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,900 บาท

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 12 / 14 – 18 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ชมเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

CHI01 ทัวร์จีน FUNNY NO SHOP จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 เขา สะพานแก้ว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

From20,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 20 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 04 – 07 กรกฎาคม 2562
วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

สนามบินฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำเทียนเหมินต้ง อุทยานจางเจียเจี้ย สะพานใต้หล้าอันดับ 1

CHI22 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From19,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองหังโจว ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

CHI11 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ ด่านซือหม่าไถ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 04 – 07 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง เมืองหมี่หยุน เมืองโบราณกู๋เป่ย์ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ พระราชวังฤดุร้อนอวี้เหอหยวน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก
1 2 3