fbpx

Tag

ทัวร์จีน
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI15 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู
6 วัน 4 คืน BY MU

From22,999 บาท

วันที่ 03 – 08 / 17 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 15 – 20 / 21 – 26 ตุลาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์
Xian

ทัวร์จีน CHI34 ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From24,900 บาท

วันที่ 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เจดีย์ห่านป่าใหญ่แห่งวัดฉือเอิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง เดินชมถนนโบราณหมิงชิง

ทัวร์จีน CHI21 HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 11 – 16 / 12 – 17 / 13 – 18 ต.ค. 2562
วันที่ 15 – 20 / 18 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาล อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
Hainan

ทัวร์จีน CHI30 เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง
5 วัน 4 คืน BY HU

From17,900 บาท

วันที่ 10 – 14 / 16 – 20 / 25 – 29 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชมกลุ่มน้อยเผ่าหลีแม้ว
พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน CHI14 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
Yading

ทัวร์จีน CHI38 THE LAST SHANGRI-LA ย่าติง ตันปา หุบเขาสี่ดารุณี (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From33,900 บาท

วันที่ 20 – 25 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 06 พฤศจิกายน 2562

อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว ชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า เมืองตันปา หมู่บ้านเจี๋ยจี ชมด้านนอกของหอคอยโบราณโซโพ วัดถ่ากง เมืองซิงตูเฉียว
Dazu

ทัวร์จีน CHI29 ต้าจู๋…ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From23,999 บาท

วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ บ้านโบราณกลางหุบเขา ชมระเบียงกระจกขนาดใหญ่ นั่งกระเช้าสู่ถ้ำฝูหยง เมืองฉงชิ่ง
Century Glory

ทัวร์จีน CHI28 ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From35,999 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

เมืองฉงชิ่ง หงหยาต้ง นำท่านพักบนเรือสำราญสุดหรูระดับ 6 ดาว CENTURY GLORY สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือสำราญ หรือเลือกซื้อออพชั่นทัวร์ได้ตามอัธยาศัย
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI39 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From15,900 บาท

วันที่ 10 – 14 / 22 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 21 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน ท่าเรือจูเจียเจียน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิ วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม

ทัวร์จีน CHI41 เทียนสิน ฮาร์บิ้น คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว
6 วัน 4 คืน BY CA

From34,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไห่เหอ ถ่ายรูปภาพนอกกับเทียนจินอาย ถนนอิตาลี ชมบ้านกระเบื้อง บินภายในสู่เมืองฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ โบสถ์เซนต์นิโคลัส
1 2 3 5