Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Tag

ทัวร์จีน

CHI01 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย – SHOCK PRICE
4 วัน 3 คืน BY FD

ฉางซา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ เมืองจางเจียเจี้ย ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว
From11,999 บาท
View Details

CHI15 ทัวร์จีน ครบสูตร ซีอาน-ลั่วหยาง-หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

เมืองซีอาน ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน เมืองลั่วหยาง นั่งรถไฟความเร็วสูง วัดถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู สุสานขุนพลกวนอู อุทยานหยุนไถซาน
From24,991 บาท
View Details

CHI04 ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว
5 วัน 4 คืน BY WE

เมืองจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อุทยานจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำเทียนเหมินต้ง จิตรกรรมภาพวาดทราย
From16,999 บาท
View Details

CHI17 ทัวร์จีน เฉิงตู-ซงผิงโกว-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียร์สวรรค์
6 วัน 5 คืน BY TG

เฉิงตู เม่าเสี้ยน พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุทยานซงผิงโกว หมู่บ้านชนเผ่าเซียง อุทยานภูผาหิมะกลาเซียร์สวรรค์(ต๋ากู่ปิงซวน) นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ
From28,991 บาท
View Details

CHI03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว
6 วัน 5 คืน BY FD

เมืองฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง อิสระชมเมืองเก่าฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง เมืองจางเจียเจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย ถนนคนเดินซีปู้เจีย
From15,999 บาท
View Details

CHI19 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยางซัว-ชม 2 โชว์
6 วัน 5 คืน BY CZ

เมืองกุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี่ เมืองหยางซั่ว ชมถ้ำเงิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง อิสระเดินเล่นถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ประตูโบราณกูหนานเหมิน
From15,999 บาท
View Details

CHI05 ทัวร์จีน คุนหมิง-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก
5 วัน 4 คืน BY TG

คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองลี่เจียง สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง เมืองที่ถูกบันทึกโดยยูเนสโก้
From22,991 บาท
View Details

CHI21 ทัวร์จีน CHONGQING เมพ ขิง ขิง
3 วัน 2 คืน BY WE

เมืองอู่หลง ลานสกีอินดอร์ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ จุดชมวิวระเบียงกระจก เมืองฉงชิ่ง ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
From10,999 บาท
View Details

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
6 วัน 5 คืน BY TG

คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย แชงกรีล่าแห่งเมืองจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
From24,991 บาท
View Details

CHI12 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-เมืองสวรรค์อูเจิ้น-ล่องเรือหวงผู่
5 วัน 4 คืน BY TG

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ชั้น 101 หาดไว่ทาน เมืองอู่ซี เมืองจำลองสามก๊ก ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านถงเซียง ล่องเรือเข้าสู่เมืองโบราณอูเจิ้น
From27,991 บาท
View Details
1 2 3

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
ท่องเที่ยวแบบ SlowLife live in Eastern Europe part 1 / 4
06/06/2016