Tag

ทัวร์จีน

CHI32 ทัวร์จีน เต้าเฉิง ย่าติง THE LAST SHANGRI-LA บินภายใน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY 3U

เมืองเฉิงตู ซิงตูเฉียว สะพานหลูติง เมืองหลีถัง ชมทุ่งหญ้าโปหว่า เมืองย่าติง อุทยานย่าติง ยอดเขายานม่ายหยง ทุ่งหญ้าลั่วหรง
From36,888 บาท
View Details

CHI14 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง
5 วัน 4 คืน BY TG

เมืองเซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมวิวบนเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองโบราณอู่เจิ้น เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
From22,888 บาท
View Details

CHI34 ทัวร์จีน มองโกเลียใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY 3U

เมืองเออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน เมืองเปาโถว สนุกกับกิจกรรมบนเนินทรายเสี่ยงซาวาน อารามอู่ตังเจา อารามเหม่ยต้ายเจา ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน
From31,888 บาท
View Details

CHI16 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์
5 วัน 3 คืน BY XJ

เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย มหานครเซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
From19,888 บาท
View Details

CHI17 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มหานครตะวันออก
5 วัน 3 คืน BY MU

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง เมืองหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู มหานครเซี่ยงไฮ้
From17,888 บาท
View Details

CHI29 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
From22,888 บาท
View Details

CHI31 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู ระดับ 5 ดาว CENTURY PARAGON (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

เเมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ช้อปปิ้งย่านหงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เจดีย์สือเป่าไจ้ เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง เสินหนงซวี
From30,888 บาท
View Details

CHI28 ทัวร์จีน ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก ทะเลสาบหยางหู
6 วัน 5 คืน BY 3U

ท่าอากาศยานเฉิงตู บินภายในสู่นครลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ ทะเลสาบหยางหู
From35,888 บาท
View Details

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
6 วัน 5 คืน BY TG

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า
From24,888 บาท
View Details

CHI18 ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน วัดเส้าหลิน
5 วัน 4 คืน BY FD

เมืองซีอาน เมืองลั่วหยาง ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน วัดถ้ำเฟิงเซียนซือ แวะชมร้านกระเบื้องม้าสามสี สุสานขุนพลกวนอู ชมเทศกาลดอกโบตั๋น
From29,888 บาท
View Details
1 2 3 4

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017