Tag

ทัวร์จูไห่

MFM03 ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
4 วัน 3 คืน BY FD

มาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยนรีสอร์ท เดินทางสู่จูไห่โดยรถปรับอากาศ วัดผู่โถว
From12,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017