fbpx

Tag

ทัวร์ฉงชิ่ง
Century Glory

ทัวร์จีน CHI28 ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From35,999 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

เมืองฉงชิ่ง หงหยาต้ง นำท่านพักบนเรือสำราญสุดหรูระดับ 6 ดาว CENTURY GLORY สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือสำราญ หรือเลือกซื้อออพชั่นทัวร์ได้ตามอัธยาศัย
Dazu

ทัวร์จีน CHI29 ต้าจู๋…ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From23,999 บาท

วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ บ้านโบราณกลางหุบเขา ชมระเบียงกระจกขนาดใหญ่ นั่งกระเช้าสู่ถ้ำฝูหยง เมืองฉงชิ่ง
Century Paragon

ทัวร์จีน CHI27 CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From30,999 บาท

วันที่ 17 – 21 กันยายน 2562
วันที่ 08 – 12 ตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมความงามของเจดีย์สือเป่าไจ้ เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง ลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของเสินหนีซวี
chongqing

ทัวร์จีน CHI26 ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From24,999 บาท

วันที่ 17 – 21 / 25 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 09 – 13 / 11 – 15 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เขานางฟ้า ระเบียงแก้ว หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ชมโชว์จางอวี้โหมว อู่หลง สะพานกระจกว่านเซิ่น ฉงชิ่ง