Tag

ทัวร์ฉงชิ่ง

CHI24 ทัวร์จีน ตะลุยแดนมังกร มหานครฉงชิ่ง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From19,900 บาท

วันที่ 17 – 21 / 21 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 12 – 16 / 26 – 30 มิ.ย. 2562
วันที่ 02 – 06 / 23 – 27 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง ถนนคนเดินเจียฟ่างเปย เมืองต้าจู๋

CHI26 ทัวร์จีน RELAX TIME IN CHONGQING CENTURY PARAGON (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From28,900 บาท

วันที่ 04 – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 02 – 06 / 23 – 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 10 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมความงามของเจดีย์สือเป่าไจ้ เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง ลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของเสินหนีซวี

CHI25 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง สะพานกระจกว่านเซิ่น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From22,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 19 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 16 – 20 / 24 – 28 ก.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เมืองอู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ชมโชว์อิมเพรสชั่นอู่หลง