Tag

ทัวร์ฉงชิ่ง

CHI28 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ พิสูจน์ความกล้ากับการเดินบนระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ Impression Wulong ของผู้กำกับจางอวี้โหมว
From23,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017