fbpx

Tag

ทัวร์ฉางซา

ทัวร์จีน CHI04 WINTER IN ZHANGJIAJIE
5 วัน 4 คืน BY WE

From13,900 บาท

วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09 – 13 / 23 – 27 ธันวาคม 2562

สนามบินเมืองฉางซา เมืองฝูหลง น้ำตกฝูหลง ชมเมืองโบราณ เมืองจางเจียเจี้ย ตลาดใต้ดิน ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขา