fbpx

Tag

ทัวร์ซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS01 POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 12 – 17 เมษายน 2563

นครซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้ หาดบอนได เดอะแก็ป ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS03 SYDNEY EASY TOUR
5 วัน 3 คืน BY QF

From46,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563

นครซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์เมืองซิดนีย์ ผ่านชมหาดบอนได เดอะแก๊ป ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ถ่ายรูปคู่กับสะพานฮาเบอร์ ช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS02 HIGHLIGHT SYDNEY
5 วัน 3 คืน BY QF

From55,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง สนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้จากมือของท่าน พอร์ตสตีเฟ่นส์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS05 ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น
7 วัน 4 คืน BY TG

From89,000 บาท

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2563

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมือง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อาณาจักรซีนิกเวิลด์ แวะชมเดอะแก๊ป หาดบอนได ซิดนีย์ทาวเวอร์