fbpx

Tag

ทัวร์ซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS01 POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From73,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์
australia 12 apotles

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS02 POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From73,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS03 ซิดนีย์ เมลเบิร์น PUFFING BILLY STEAM TRAIN
6 วัน 4 คืน BY TG

From84,000 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

นครซิดนีย์ ชมสวนสัตว์พื้นเมือง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ แวะชมเดอะแก๊ปและหาดบอนได ชมซิตี้ทัวร์มหานครซิดนีย์ ชมวิวบนซิดนีย์ทาวเวอร์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS04 ซิดนีย์ เมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด
6 วัน 3 คืน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

นครซิดนีย์ ชมสวนสัตว์พื้นเมือง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ แวะชมเดอะแก๊ปและหาดบอนได ชมซิตี้ทัวร์มหานครซิดนีย์ ชมวิวบนซิดนีย์ทาวเวอร์