fbpx

Tag

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม

JP54 FUKUOKA BEPPU
5 วัน 3 คืน BY TG

From39,888 บาท

วันที่ 28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
วันที่ 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 07 – 11 พ.ค. 2562

เดินทางสู่ฟุกุโอกะ ชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ที่สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ชมพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น

JP40 EXPLORE TOHOKU
10วัน 8 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 27 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2562

เมืองฮิราอิซูมิ ชมวิหารทองคำที่คอนจิคิโดะ ชมซากุระริมแม่น้ำคิตะคามิ เทนชูจิ ชมกำแพงหิมะฮาจิมันไต ปราสาทฮิโรซากิ หุบเขาโอยาสุเคียว เดินชมธรรมชาติที่ถนนต้นซีดาร์แห่งเขาฮากุโระ เขาซาโอะ