Tag

ทัวร์ดิสนีย์แลนด์

HKG04 ทัวร์ฮ่องกง ตะลุย ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
3 วัน 2 คืน BY HX

From18,888 บาท

วันที่ 11 – 13 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 / 22 – 24 มิ.ย. 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

จุดชมวิววิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพัลสเบย์ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน วัดหวังต้าเซียน