Tag

ทัวร์ดูไบ

DXB01 ทัวร์ดูไบ DUBAI GRAND MOSQUE
5 วัน 3 คืน BY EK

From24,900 บาท

วันที่ 13 – 17 / 20 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 / 26 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 03 – 07 / 11 – 15 ตุลาคม 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

มอลลออฟเอมิเรทส์ กรุงอาบูดาบี แวะถ่ายรูปกับสวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์ ชมมัสยิดหลวง ถ่ายรูปกับดูไบเฟรม เที่ยวชมเวนิสแห่งดูไบ