fbpx

Tag

ทัวร์ทัชมาฮาล

ทัวร์อินเดีย IN01 มหัศจรรย์…ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด นั่งรถจี๊ปขึ้นชมพระราชวัง พระราชวังหลวง

ทัวร์อินเดีย IN05 INDIA HERE WE GO เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับตำนานรักทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY XW

From16,990 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 03 – 07 / 05 – 09 / 10 – 14 มี.ค. 2563
วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 / 19 – 23 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ชมสวนจาร์บาค พระราชวังหลวง ชมภายนอกของพระราชวังสายลม

ทัวร์อินเดีย IN04 ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน BY FD

From17,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 25 – 28 มีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมด้านนอกฮาวามาฮาลพระราชวังแห่งสายลม ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ชมซิตี้พาเลส วัดพระพิฆเนศ

ทัวร์อินเดีย IN06 อินเดีย แคชเมียร์ I MISS YOU
6 วัน 4 คืน BY TG

From28,900 บาท

วันที่ 03 – 08 / 22 – 27 เมษายน 2563
วันที่ 29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563
วันที่ 06 – 11 / 20 – 25 พฤษภาคม 2563
วันที่ 03 – 09 / 24 – 29 มิถุนายน 2563

เมืองแคชเมียร์ สวนชาลิมาร์ สวนทิวลิป เทือกเขากุลมาร์ค สถานีเคเบิ้ลคาร์ โซนามาร์ค ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัย ล่องเรือซิคาร่า

ทัวร์อินเดีย IN07 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี (เลทส์โก ทิวลิปพราวเสน่ห์)
6 วัน 4 คืน BY TG

From29,999 บาท

วันที่ 02 – 07 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 14 / 11 – 16 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 17 / 13 – 18 เมษายน 2563
วันที่ 24 – 29 เมษายน 2563

เมืองศรีนาคา ทะเลสาบดาล ลงเรือซิคาราเพื่อชมทิวทัศน์สุดโรแมนติค กุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก สวนโมกุล

ทัวร์เนปาล NP01 เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
5 วัน 4 คืน BY TG

From32,900 บาท

วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2563

กาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน วัดพระกฤษณะ วัดทองคำ เมืองนากาก็อต ยอดเขานากาก็อต ปัคตาปูร์ โพคารา (บินภายใน) น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต ล่องเรือทะเลสาบเฟวา วัดบาลาฮี โพคารา