fbpx

Tag

ทัวร์ทัชมาฮาล

IN01 ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From20,900 บาท

วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 24 – 28 ตุลาคม 2562
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด นั่งรถจี๊ปขึ้นชมพระราชวัง พระราชวังหลวง

IN02 ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…INDIA ชัยปุระ อัครา
4 วัน 2 คืน BY FD

From16,900 บาท

วันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 15 – 18 กันยายน 2562
วันที่ 29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ป้อมปราการใหญ่แอมเบอร์ ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง เมืองอัครา เข้าชมทัชมาฮาล

IN05 ทัวร์อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
5 วัน 2 คืน BY XW

From14,990 บาท

วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 16 / 19 – 23 / 26 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 03 – 07 / 10 – 14 / 22 – 26 ต.ค. 2562

เมืองชัยปุระ ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ซิตี้พาเลส ชมภายนอกพระราชวังแห่งสายลม วัดพระพิฆเนศ เมืองอัครา ป้อมอัคราฟอร์ด

IN06 ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I MISS YOU
6 วัน 4 คืน BY TG

From28,900 บาท

วันที่ 05 – 10 / 11 – 16 ตุลาคม 2562
วันที่ 12 – 17 / 19 – 24 ตุลาคม 2562

กรุงนิวเดลลี ชมประตูเมืองอินเดีย เลือกซื้อของฝากที่ตลาดจันปาท เมืองแคชเมียร์ สวนชาลิมาร์ สวนนิชาบากห์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค

IN07 ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 13 – 16 / 20 – 23 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมด้านนอกฮาวามาฮาลพระราชวังแห่งสายลม ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ชมซิตี้พาเลส วัดพระพิฆเนศ