fbpx

Tag

ทัวร์นิวซีแลนด์
Rainbow Spring

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ01_DS NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From122,000 บาท

วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองโอ๊คแลนด์ ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช
New Zealand Jet boat

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ02_BW GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From123,900 บาท

วันที่ 05 – 13 / 19 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 09 ธันวาคม 2562

เมืองอ็อคแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
Hobbiton Movie set

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ03 BEAUTIFUL OF KIWI LAND (เกาะเหนือ)
6 DAYS 3 NTS BY SQ

From69,888 บาท

วันที่ 08 – 13 / 22 – 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 07 / 06 – 11 / 20 – 25 ธ.ค. 2562

เมืองเวลลิงตัน พิพิธภัณฑ์เทปาป้า เขาวิคทอเรีย ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า เมืองโรโตรัว เรนโบว์สปริง ฟาร์มแกะอโกรโดม ชมสาธิตการตัดขนแกะ

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ06_BW GRAND TOUR NEW ZEALAND NEW YEAR (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
10 วัน 8 คืน BY TG

From139,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

เมืองอ็อคแลนด์ ชมสะพานฮาเบอร์ หอคอยสกายทาวเวอร์ ชมหมู่บ้านฮอบบิท เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม ชมสาธิตการตัดขนแกะ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ05 PERFECT TOUR NEW YEAR (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
8 วัน 6 คืน BY TG

From122,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และชมโบสถ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ฟาร์มแซลม่อน

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ04 BEAUTIFUL NEW ZEALAND (เกาะใต้)
6 วัน 4 คืน BY QF

From89,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค พร้อมรับประทานอาหารค่ำชมวิวเกาะใต้ ขึ้นเรือกลไฟโบราณชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู