fbpx

Tag

ทัวร์บาหลี
Bali

ทัวร์บาหลี BLI01 มหัศจรรย์…บาหลี เกาะนูซา ปนีดา
5 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 24 – 28 / 26 – 30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 07 / 24 – 28 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เกาะบาหลี ชายหาดจิมบารัน เกาะนูซา-เปนิดา หน้าผารูปไดโนเสาร์ จุดชมวิว Broken Beach หาดคริสตัลเบย์ ชมการแสดงระบำบาร็องแดนซ์
BALI

ทัวร์บาหลี BLI02 มหัศจรรย์บินลัดฟ้า…เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 08 – 11 / 09 – 12 / 15 – 18 พ.ย. 2562
วันที่ 16 – 19 / 22 – 25 / 23 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 04 – 07 / 07 – 10 / 12 – 15 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

ชายหาดจิมบารัน ชมการแสดงระบำบารอง วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได วัดเทมภัคสิริงค์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี
tanah-lot

ทัวร์บาหลี BLI03 อินโดนีเซีย BALI JOURNEY
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,999 บาท

วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562

ผ่านชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน ทานเมนูซีฟู้ดสไตล์บาหลี วัดตัมปะซีริง อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี

ทัวร์บาหลี BLI05 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ
4 วัน 3 คืน BY TG

From29,999 บาท

วันที่ 05 – 08 / 28 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

บาหลี วัดอูลูวาตู ระบำไฟ Kacak Fire Dance หาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์วัดทานาห์ล็อต ยอร์คจาร์กาต้า
BALI

ทัวร์บาหลี BLI04 มหัศจรรย์…บาหลี
4 วัน 3 คืน BY TG

From20,900 บาท

วันที่ 05 – 08 / 07 – 10 / 13 – 16 ธ.ค. 2562
วันที่ 20 – 23 / 28 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 01 – 04 มกราคม 2563

ย่านคูต้า แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ทานอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารันวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน
Bali

ทัวร์บาหลี BLI06 มหัศจรรย์…บาหลี บุโรพุทโธ (บินภายใน 2 ขา)
5 วัน 4 คืน BY SL

From22,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 08 – 12 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 25 – 29 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

ชายหาดจิมบารัน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ต้า ชมเทวลัยปรัมบานัน มหาสถูปบุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุต ช้อปปิ้งที่ MALOIBORO