fbpx

Tag

ทัวร์ปูซาน

ทัวร์เกาหลี KOR08 ปูซาน แดกู (เลสโก ไฮโซปูซาน)
5 วัน 3 คืน BY KE

From23,999 บาท

วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2563

เมืองปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด สวนสนุกอีเวิลด์ ตลาดซอมุน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาอัพซาน วัดดองฮวาซา

ทัวร์เกาหลี KOR15 ปูซาน จินเฮ (เลสโก ปูซาน เชอร์รี่ฟูลบลูม)
5 วัน 3 คืน BY TG

From21,999 บาท

วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
วันที่ 03 – 07 เมษายน 2563

เมืองปูซาน เทศกาลดอกยูแช สถานีรถไฟคยองฮวา เทสกาลดอกซากุระบานจินแฮ คลองยอชวาชอน วัดแฮดงยงกุงซา ทานไก่ตุ๋นโสม