fbpx

Tag

ทัวร์ฝรั่งเศส

ทัวร์ยุโรป A-EUR29 FANTASTIC FOUR COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย
10วัน 7คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 02 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 07 – 16 / 19 – 28 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 / 12 – 21 เมษายน 2563
วันที่ 16 – 25 / 11 – 20 มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป อิตาลี โรม สนามกีฬาโคลอสเซียม นครรัฐวาติกัน ปิซ่า หอเอนปิซ่า ฟลอเรนซ์ เมสเตร้ เกาะเวนิส มิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงเฟรา เซนท์กัลเลน ปราสาทนอยชวานสไตน์

ทัวร์ยุโรป A-EUR33 BRILLIANT SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์
9 DAYS 7 NIGHTS BY LX

From72,900 บาท

วันที่ 12 – 21 เมษายน 2563
วันที่ 22 – 30 เมษายน 2563
วันที่ 13 – 21 / 22 – 30 พฤษภาคม 2563
วันที่ 07 – 15 มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น กรูแยร์ เจนีวา โลซานน์ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค ปราสาทชิลยอง เข้าชมปราสาทชิลยอง มองเทรอซ์ เลอแซง กลาเซียร์ 3000 เซอร์แมท เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเคน

ทัวร์ยุโรป A-EUR27 THE MATTERHORN REFLECTION สวิตเซอร์แลนด์
7วัน 4คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 06 – 12 / 24 – 30 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 11 / 23 – 29 พฤษภาคม 2563

ทัวร์ยุโรปพาเที่ยวเมืองซูริค เที่ยวกรุงเบิร์นชมย่านเมืองเก่า ชมน้ำพุเจทโดที่เจนีวา นั่งกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000

ทัวร์ยุโรป A-EUR11 มหัศจรรย์ แกรนด์ อิตาลี
7วัน 4คืน BY EK

From45,900 บาท

วันที่ 20 – 26 มีนาคม 2563
วันที่ 08 – 14 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )
วันที่ 29 เม.ย. – 05 พ.ค. 63
วันที่ 01 – 07 มิถุนายน 2563

มิลาน มหาวิหารดูโอโม่ เวโรน่า เวนิส ฟลอเร๊นซ์ ลาสเปเซีย ชิงเคว แทร์เร ปิซ่า จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม หอเอนปีซ่า โรม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ้นท์ […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR14 CHILL OUT AT SCHILTHORN อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From58,900 บาท

วันที่ 07 – 14 / 08 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 08 พฤษภาคม 2563
วันที่ 03 -10 / 10 – 17 มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน ลูเซิร์น ยอดเขาชิลธอร์น อินเทอร์ลาเกน เบิร์น ดีจอง พระราชวังแวร์ซายน์ ปารีส ล่องเรือบาโตมุช ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล

ทัวร์ยุโรป A-EUR21 TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY EK

From52,900 บาท

วันที่ 07 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563

ปารีส รูอ็อง โดวิลล์ แซ็ง มาโล มงต์แซงต์มิเชล ตูร์ ปราสาทเชอนองโซ ชองบอร์ด พระราชวังแวร์ซายน์ ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม อัมส์เตอร์ดัม หมู่บ้านกังหัน […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR20 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 09 / 09 – 17 พฤษภาคม 2563

ปารีส รูอ็อง โดวิลล์ แซ็ง มาโล มงต์แซงต์มิเชล ตูร์ ปราสาทเชอนองโซ ชองบอร์ด พระราชวังแวร์ซายน์ ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม อัมส์เตอร์ดัม หมู่บ้านกังหัน […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR12 มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์
8วัน 5คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 07 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 21 มีนาคม 2563
วันที่ 30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63
วันที่ 08 – 14 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )

ซูริค เบิร์น บ่อหมี หอนาฬิกาดาราศาสตร์ บ้านไอน์สไตน์ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น เบียล เจนีวา น้ำพุแห่งเจนีวา ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา นาฬิกาดอกไม้ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง

ทัวร์ยุโรป A-EUR23 FINDING TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From78,900 บาท

วันที่ 10 – 18 เมษายน 2563

ปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์น้ำหอม พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือบาโตมุช มงมาร์ต บรูจจ์ เกนท์ บรัสเซลล์ เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ อัมส์เตอดัมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

ทัวร์ยุโรป A-EUR02 THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 01 – 09 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 13 / 09 – 17 / 17 – 25 พ.ค. 63
วันที่ 23 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวโรม ปิซ่า ฟลอเรนซ์ ชมหมู่บ้านแสนสวยริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลีซิงเกว เตเร่ มิลาน ยอดเขาจุงเฟรา เซอร์แมท ลูเซิร์น
1 2 3