fbpx

Tag

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า PM04 โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
3 วัน 2 คืน BY SL

From8,999 บาท

วันที่ 31 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 09 / 21 – 23 / 28 – 30 พ.ย. 2562
วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 / 15 – 17 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทานกุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่า PM07 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,888 บาท

วันที่ 01 – 04 / 07 – 10 / 14 – 17 พ.ย. 2562
วันที่ 21 – 24 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์
HOT PROMOTION

ทัวร์พม่า PM-PRO 02 พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด
2 วัน 1 คืน BY DD

From6,999 บาท

วันที่ 09 – 10 / 20 – 21 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2562

วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์

ทัวร์พม่า PM08 รักนี้ที่เมืองแปร มรดกโลกแห่งลุ่มน้ำอิรวดี
3 วัน 2 คืน BY DD

From8,999 บาท

วันที่ 09 – 11 / 22 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 08 – 10 / 20 – 22 ธันวาคม 2562

เมืองแปร พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร เจดีย์แบแบจี เจดีย์บอบอจี สถูปพญาจี ชเวโปงตามุนี เจดีย์ชเวชันดอว์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่พระแส่ทัตจี

ทัวร์พม่า PM09 มหัศจรรย์…บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม
3 วัน 2 คืน BY FD

From22,900 บาท

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองพุกาม ชมเจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพทะเลเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น

ทัวร์พม่า PM03 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 27 – 30 / 28 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล

ทัวร์พม่า PM02 โปรน้องดี…บินดี อยู่ดี พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 05 – 07 / 06 – 08 / 08 – 10 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย

ทัวร์พม่า PM01 มหัศจรรย์…MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
2 วัน 1 คืน BY SL

From6,900 บาท

วันที่ 20 – 21 / 23 – 24 / 27 – 28 ต.ค. 2562
วันที่ 03 – 04 / 10 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 17 – 18 / 24 – 25 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

สักการะเจดีย์ไจ๊เข้า ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ เข้าชมเจดีย์สุเล
golden-temple Myanmar
HOT PROMOTION

ทัวร์พม่า PM-PRO 01 พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน
1 วัน BY DD

From3,333 บาท

วันที่ 02 / 03 / 06 / 07 / 09 พ.ย. 2562
วันที่ 10 / 13 / 14 / 17 / 19 พ.ย. 2562
วันที่ 20 / 21 / 23 / 24 / 26 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

สักการะเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)

ทัวร์พม่า PM05 หลงรัก…พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
3 วัน 2 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 / 22 – 24 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา
1 2