fbpx

Tag

ทัวร์ฟิลิปปินส์

PH01 ทัวร์ฟิลิปปินส์ HAVE FUN CEBU
4 วัน 2 คืน BY PR

From14,900 บาท

วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 – 17 กันยายน 2562
วันที่ 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

เมืองเซบู เกาะโบโฮล ชมลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค ชมเนินช็อคโกแลต อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมว่ายน้ำชมฉลามวาฬ เมืองเซบู