fbpx

Tag

ทัวร์ฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย

ทัวร์จีน CHI02 จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง
5 วัน 4 คืน BY FD

From21,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 ต.ค. 2562

เมืองฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ชมระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน CHI04 ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From24,900 บาท

วันที่ 06 – 11 / 13 – 18 / 20 – 25 พ.ย. 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองฟ่งหวง อิสระเดินเล่นชมเมืองโบราณ สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

ทัวร์จีน CHI05 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 4 คืน BY FD

From17,999 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 / 14 – 18 พ.ย. 2562
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองจางเจียเจี้ย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินเมืองจางเจียเจี้ย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน