fbpx

Tag

ทัวร์ภูฏาน
Bhutan

ทัวร์ภูฏาน BT01 HAPPINESS IN BHUTAN
5 DAYS 4 NIGHTS BY KB

From85,800 บาท

วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน ชมพาโรริงปูซอง มณฑลทิมพู เมืองโดซูลา หมู่บ้านโลเบซ่า วัดชิมิ เข้าชมพูนาคาซอง ซิมโทกาซอง สวนสัตว์พื้นเมือง

ทัวร์ภูฏาน BT02 ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย
5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

From56,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 18 – 22 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองพาโร ชมพาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประเทศภูฏาน วัดคิซูลาคัง เมืองทิมพู ที่ทำการไปรษณีย์ สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม