fbpx

Tag

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน BT01 ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย
5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

From56,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 05 / 06 – 10 / 13 – 17 พฤษภาคม 2563

เมืองพาโร ชมพาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประเทศภูฏาน วัดคิซูลาคัง เมืองทิมพู ที่ทำการไปรษณีย์ สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม