fbpx

Tag

ทัวร์มาเก๊า
venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM01 มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว
3 วัน 2 คืน BY FD

From6,999 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 / 12 – 14 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

สนามบินมาเก๊า สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ชมเวเนเชี่ยนรีสอร์ท ทานเมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

ทัวร์มาเก๊า MFM02 ตะลอนเที่ยว มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน BY FD

From9,888 บาท

วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 มีนาคม 2563

เมืองมาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อของฝากขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า บริเวณจัตุรัสเชนาโด้