Tag

ทัวร์ยุโรป

A-EUR06 ทัวร์ยุโรป GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 09 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์(RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส(Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น(Klien Matterhorn)

A-EUR08 ทัวร์ยุโรป 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 30 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 15 มิถุนายน 2562

ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมหอเอนปิซ่า