fbpx

Tag

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรป A-EUR18 GRAND POLAND โปแลนด์
8วัน 6คืน BY LH

From62,900 บาท

วันที่ 18 – 24 มีนาคา 2563
วันที่ 09 – 16 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 08 พ.ค / 31 พ.ค. – 07 มิ.ย. 63

ทัวร์โปแลนด์ ชมเมืองเก่าโทรุน ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีศาลาว่าการสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในยุโรป ชมเมืองพอซนาน เมืองเก่าแสนสวย วรอตสวัฟ สีสันแห่งสถาปัตยกรรม เมืองเก่าคราคูฟ

ทัวร์ยุโรป A-EUR04 BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES อิตาลี สวิส เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก
10วัน 7คืน BY EK

From69,900 บาท

วันที่ 10 – 19 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 09 – 18มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเกาะเวนิส มิลาน ยอดเขาจุงฟราว ฮัลสตัท พระราชวังเชินบรุนน์ ปราก พิเศษ เมนูชีสฟองดูว์ และขาหมูเยอรมัน

ทัวร์ยุโรป A-EUR10 SAY HI EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี
9วัน 6คืน BY TG

From43,900 บาท

วันที่ 03 – 11 มีนาคม 2563
วันที่ 22 – 30 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2563
วันที่ 09 – 17 มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป ปราก คาโลวี วารี ปราก เข้าชมปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลสตัท มิวนิค จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ ซาลส์บวร์ก สวนมิราเบล เวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาวา

ทัวร์ยุโรป A-EUR12 PERFECT EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 06 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 21 เมษายน 2563

มิวนิค เอาก์สบูร์ก ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก อูล์ม นูเรมเบิร์ก แบมเบิร์ก คาร์โลวีวารี ปราก ปราสาทปราก บราติสลาวา บูดาเปสท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา

ทัวร์ยุโรป A-EUR04 ออสเตรีย เชก
8วัน 6คืน BY OS

From65,900 บาท

วันที่ 22 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 09 – 16 เมษายน 2563
วันที่ 29 เม.ย. – 05 พ.ค. 63

บินตรงสู่นครมิวนิค ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อันแสนโรแมนติก เมืองซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music) ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย

ทัวร์ยุโรป A-EUR03 The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 07 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 13 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2563

เมืองมิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เมืองซาลส์บวร์ก สวนดอกไม้มิราเบล ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค เมืองฟุสเซ่น

ทัวร์ยุโรป A-EUR06 WONDERFUL AUSTRIA GERMANY AND SWITZERLAND ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
8วัน 5คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 02 – 09 / 07 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21 – 28 มีนาคม 2563
วันที่ 25 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
วันที่ 23 – 30 พ.ค. 2563

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ซาลซ์บูร์ก ฮัลสตัท ทะเลสาปโคนิกส์เซ่ มิวนิค ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ เซนต์ กัลเลนต์ ชาฟฟ์เฮาเซิน ลูเซิร์น ซุก ซูริค
Zugspitza Germany

ทัวร์ยุโรป A-EUR02 BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 10 – 18 / 19 – 27 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 10 – 18 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 13 – 21 เมษายน 2563

ทัวร์ยุโรป สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติก และ ทันสมัยกับประเทศเยอรมันนี ชมปราสาทเก่าแก่ไฮเดลเบิร์ก ชมความงามของเมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ

ทัวร์ยุโรป A-EUR09 HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 05 – 14 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 / 08 – 16 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 18 / 10 – 19 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
วันที่ 11 – 20 / 12 – 21 เมษายน 2563 (สงกรานต์)

ทัวร์ยุโรป เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บราติสลาวา Outlet เบอร์โน ปราก ปราสาทปราก คาร์โลวี วารี เชสกี้ครุมลอฟ มิวนิค

ทัวร์ยุโรป A-EUR17 PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 25 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 / 06 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 20 / 12 – 21 เมษายน 2563
เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป เดินทางสู่เมืองโบราณบนเส้นทางสายโรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ชมความงามของห้องโถงทองคำ Wertheim Village Outlet เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
1 2