fbpx

Tag

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรป A-EUR11 WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
11วัน 8คืน BY TG

From66,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 07 – 17 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป เต็มอิ่ม เที่ยวสนุก เช็คอินครบทุกไฮไลท์ ออสเตรีย เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี บินสบายกับ TG full services

ทัวร์ยุโรป A-EUR14 GRAND POLAND โปแลนด์
8วัน 6คืน BY LH

From62,900 บาท

วันที่ 18 – 24 มีนาคา 2563
วันที่ 09 – 16 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 08 พ.ค / 31 พ.ค. – 07 มิ.ย. 63

ทัวร์โปแลนด์ ชมเมืองเก่าโทรุน ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีศาลาว่าการสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในยุโรป ชมเมืองพอซนาน เมืองเก่าแสนสวย วรอตสวัฟ สีสันแห่งสถาปัตยกรรม เมืองเก่าคราคูฟ

ทัวร์ยุโรป A-EUR10 BELOVED EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี
9วัน 6คืน BY TG

From43,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 03 – 11 มีนาคม 2563

ทัวร์ยุโรป ปราก คาโลวี วารี ปราก เข้าชมปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลสตัท มิวนิค จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ ซาลส์บวร์ก สวนมิราเบล เวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาวา

ทัวร์ยุโรป A-EUR12 PERFECT EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 06 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 21 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 14 พฤษภาคม 2563

มิวนิค เอาก์สบูร์ก ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก อูล์ม นูเรมเบิร์ก แบมเบิร์ก คาร์โลวีวารี ปราก ปราสาทปราก บราติสลาวา บูดาเปสท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ เชสกี้ครุมลอฟ ฮัลสตัท

ทัวร์ยุโรป A-EUR05 สวิส ออสเตรีย เชก
8วัน 6คืน BY OS

From69,900 บาท

วันที่ 20 – 27 มีนาคม 2563
วันที่ 10 – 17 เมษายน 2563
วันทีท่ 01 – 08 พฤษภาคม 2563

ซูริค เบิร์น อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา พร้อมรับประทานอาหารบนยอดเขา และชมวิวแบบพาโนราม่า ซูริค อินซ์บรูก เมืองสวยแห่งแคว้นทีโรล ซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music (Unesco)

ทัวร์ยุโรป A-EUR04 ออสเตรีย เชก
8วัน 6คืน BY OS

From65,900 บาท

วันที่ 22 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 09 – 16 เมษายน 2563
วันที่ 29 เม.ย. – 05 พ.ค. 63

บินตรงสู่นครมิวนิค ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อันแสนโรแมนติก เมืองซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music) ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย

ทัวร์ยุโรป A-EUR03 The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 07 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 13 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2563

เมืองมิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เมืองซาลส์บวร์ก สวนดอกไม้มิราเบล ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค เมืองฟุสเซ่น
Zugspitza Germany

ทัวร์ยุโรป A-EUR02 BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563
วันที่ 25 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
วันที่ 10 – 18 / 19 – 27 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 10 – 18 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 13 – 21 เมษายน 2563

ทัวร์ยุโรป สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติก และ ทันสมัยกับประเทศเยอรมันนี ชมปราสาทเก่าแก่ไฮเดลเบิร์ก ชมความงามของเมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ

ทัวร์ยุโรป A-EUR13 PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 25 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 / 06- 15 เมษายน 63
วันที่ 11 – 20 / 12 – 21 เมษายน 2563
เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป เดินทางสู่เมืองโบราณบนเส้นทางสายโรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ชมความงามของห้องโถงทองคำ ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมราคาถูกที่ Wertheim Village Outlet เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

ทัวร์ยุโรป A-EUR01 ออสเตรีย สวิส อิตาลี
8 วัน 6 คืน BY LH

From69,900 บาท

วันที่ 10 – 17 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 08 พฤษภาคม 2563

ทัวร์ยุโรป หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อันแสนโรแมนติก เมืองซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music เมืองคึซบูล เมืองสกีรีสอร์ท และมนต์เสน่ห์ของบ้านสมัยยุคกลาง อินซ์บรูก
1 2