fbpx

Tag

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม

ทัวร์ยุโรป DS13 INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี
10 วัน BY TG

From88,000 บาท

วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2562
วันที่ 04 – 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2563

ชมกรุงเวียนนา ชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์ ชมนครบูดาเปสต์ จตุรัสฮีโร่ ล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา

ทัวร์ยุโรป DS09 AMAZING ITALY (NEW YEAR 2020)
11 DAYS BY TG

From109,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เที่ยวมิลาน เจนัว เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองซานตา-มาร์เกริตา ฟลอเร้นซ์ ชมซิงเกวเตเร่หมู่บ้านสวยติดทะเล เที่ยวนาโปลี ชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี

ทัวร์ยุโรป DS08 AMAZING ITALY
11 DAYS BY TG

From107,000 บาท

วันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 14 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรป เที่ยวมิลาน เจนัว เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองซานตา-มาร์เกริตา ฟลอเร้นซ์ ชมซิงเกวเตเร่หมู่บ้านสวยติดทะเล เที่ยวนาโปลี ชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี

ทัวร์ยุโรป DS10 BEAUTIFUL NORTH ITALY (NEW YEAR 2020)
10 DAYS BY TG

From97,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เที่ยวมิลาน เจนัว เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองซานตา-มาร์เกริตา ฟลอเร้นซ์ ชมซิงเกวเตเร่หมู่บ้านสวยติดทะเล ชมความงดงามโดโลไมท์

ทัวร์ยุโรป DS05 SWISS PANORAMA
9DAYS BY TG

From111,000 บาท

วันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 14 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

พิชิต 3 ยอดเขา นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟไต่เขาริกิ และยอดเขายูงเฟรา ชมทัศนียภาพที่งดงาม ในเมืองที่ปลอดมลพิษ

ทัวร์ยุโรป DS06 WONDERFUL SWISS(NEW YEAR 2020)
9DAYS BY TG

From139,000 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป นั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
sasolungo Italy

ทัวร์ยุโรป DS15 GREAT AUSTRIA EMPIRE
9 วัน BY TG

From94,000 บาท

วันที่ 12 – 20 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 08 ธันวาคม 2562

นั่งรถรางขึ้นยอดเขาชมทิวทัศน์เมืองกราซ ชมความงามของเมืองคลาเกนเฟิร์ต ชมสถาปัตยกรรมลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม สัมผัสกับเมืองที่อยู่กลางหุบเขาอัมเปซโซ
Hallstatt Austria

ทัวร์ยุโรป DS17 Bavaria Tirol (NEW YEAR 2020)
9 วัน BY TG

From94,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรป สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ เดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป ชมปราสาทต้นแบบของเจ้าหญิงนิทราปราสาทนอยชวานสไตน์ ณ หมู่บ้านชวานสเกา
venice Italy

ทัวร์ยุโรป PKG03 GRAND ITALY
9 DAYS 6 NIGHT BY TG

From86,900 บาท

วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ยุโรป สัมผัสเรื่องราวของโรมิโอกับจูเลียตที่บ้านจูเลียต ชมมหาวิหารดูโอโมแห่งเมืองมิลาน ชมความยิ่งใหญ่ของ โรมัน อารีน่า สัมผัสความโรแมนติก ในการล่องเรือกอนโดล่า

ทัวร์ยุโรป DS11 BEAUTIFUL NORTH ITALY
10 DAYS BY TG

From91,000 บาท

วันที่ 04 – 13 / 18 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 13 ธันวาคม 2562

เที่ยวมิลาน เจนัว เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองซานตา-มาร์เกริตา ฟลอเร้นซ์ ชมซิงเกวเตเร่หมู่บ้านสวยติดทะเล ชมความงดงามโดโลไมท์
1 2 3