fbpx

Tag

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย RUS06 AURORA HUNTING (รัสเซีย-มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-ตามล่าแสงเหนือ)
9 วัน 7 คืน BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 23 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 09 – 17 / 18 – 26 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

กรุงมอสโคว์ บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับรถสโนโมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ

ทัวร์รัสเซีย RUS09 มหัศจรรย์ รัสเซีย…ตามล่าหาแสงเหนือ (มอสโคว์-เมอร์มังสค์)
7 วัน 5 คืน BY SU

From69,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 01 – 07 / 22 – 28 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 11 / 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

กรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โร่วฮิลล์ พระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมระฆังและปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์
BAIKAL LAKE

ทัวร์รัสเซีย RUS13 BAIKAL LAKE
6 วัน 5 คืน BY S7

From69,900 บาท

วันที่ 15 – 20 / 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21 – 26 / 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองเอียร์คุตสก์ ชมอนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ เมืองลิสต์วียันก้า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ สุนัขลากเลื่อน นั่งเรือโฮเวอร์คราฟท์ท่องบนพื้นผิวน้ำแข็งของทะเลสาบ
russia night

ทัวร์รัสเซีย RUS04 IN TRAIN (มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 26 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 01 – 08 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารเซนต์ซาเวียรฺ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
kremlin palace

ทัวร์รัสเซีย RUS03 GRAND RUSSIA (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
10 วัน 7 คืน BY EK

From65,900 บาท

วันที่ 09 – 18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 08 ธันวาคม 2562
วันที่ 05 – 14 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 08 มกราคม 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชมความงดงามของสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
Russia Moscow River

ทัวร์รัสเซีย RUS07 MOSCOW-MURMANSK-ST.PETERSBURG
9 วัน 7 คืน BY TG

From113,000 บาท

วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอราบัต ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
lake baikal

ทัวร์รัสเซีย RUS12 FANTASTIC LAKE BAIKAL
7 วัน BY S7

From84,000 บาท

วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 12 มีนาคม 2562

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเพื่อชมทัศนียภาพ 360 องศา แวะชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

ทัวร์รัสเซีย RUS11 MURMANSK – ECO HOME
9 วัน 7 คืน BY TG

From125,000 บาท

วันที่ 15 – 22 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 – 26 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ เมืองซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ย่านจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ถนนอราบัต พระราชวังเครมลิน บินภายในสู่เมืองมูรมันสก์

ทัวร์รัสเซีย RUS01 BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 09 – 15 / 16 – 22 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 10 / 11 – 17 ธันวาคม 2562

กรุงมอสโคว์ นั่งรถไฟด่วนสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์รัสเซีย RUS08 RUSSIA AURORA HUNTING (MOSCOW-MURMANSK)
9 วัน 7 คืน BY TG

From117,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ เดินช้อปปิ้งถนนอราบัต ชมการแสดงบัลเล่ต์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
1 2