fbpx

Tag

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก

ทัวร์ยุโรป A-EUR19 SIGNIFICANT BENELUX เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์
7 วัน 4 คืน BY SQ

From42,900 บาท

วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 04 – 10 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรปชมเมืองดุสเซลดอร์ฟ ชมจัตุรัสโรเมอร์ เมืองไฮเดลเบิร์ก กรุงลักเซมเบิร์ก ชมเมืองบรูกก์เวนิสแห่งยุโรปเหนือ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

ทัวร์ยุโรป A-EUR10 ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 01 – 09 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 16 – 24 ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรป ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ต้นแบบของสถานีรถไฟหัวลำโพง ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์