Tag

ทัวร์ลี่เจียง

CHI07 ทัวร์จีน KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,900 บาท

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 12 / 14 – 18 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ชมเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

CHI08 ทัวร์จีน คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 17 – 22 / 24 – 29 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 06 / 14 – 19 / 21 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 12 – 17 / 16 – 21 / 26 – 31 ก.ค. 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ทัวร์จีน

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
6 วัน 5 คืน BY TG

From24,888 บาท

วันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า