fbpx

Tag

ทัวร์สก็อตแลนด์

EUR04 Taste of Burger & Lobster อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From58,900 บาท

วันที่ 24 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13 – 21 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 12 / 12 – 20 เมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563

เที่ยวอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ชมบ้านเช็คสเปียร์ เข้าชมความสง่างามของปราสาทเอดินเบิร์ก ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด ชมความงามของมหานครลอนดอน

DS21 ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ Great Britain
9 วัน 6 คืน BY TG

From98,000 บาท

วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 09 – 17 เมษายน 2563

ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ เมืองบาธ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองยอร์ค คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ เมืองเอดินเบอระ