Tag

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

A-EUR12 ทัวร์ยุโรป MONT SAINT – MICHEL, TOURS AND MT.TITLIS ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
8วัน 5 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 24 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

ชมมหาวิหารรูอ็อง เมืองโดวิลล์ ชมมหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล ชมความสวยงามของปราสาทเชอนงโซ ปราสาทชอมบอร์ด มหานครปารีส

A-EUR11 ทัวร์ยุโรป Paris , Jungfrau and Neuschwanstein Castle ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี
9 วัน 6 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2562

ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส อายุกว่า 800 ปี ล่องเรือบาโตมุช ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมคลาสสิคของอาคารตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนด์

A-EUR17 ทัวร์ยุโรป ITALY – DOLOMITES ALPS
9 วัน 6 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2562

บินตรงสู่ประเทศอิตาลี ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

A-EUR13 ทัวร์ยุโรป RIGI AND ZERMATT อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน BY TG

From83,900 บาท

วันที่ 06 – 16 / 20 – 30 มิถุนายน 2562

ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

A-EUR02 ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี (เวนิส)
8 วัน 5 คืน BY EK

From43,888 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ช้อปปิ้งสนุกๆที่มิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เที่ยวเมืองเซียน่าอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป MONO SWISS MEET JUNGFRAU TOP OF EUROPE
7วัน BY TG

From57,300 บาท

วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 19 / 22 – 28 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่นตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์

A-EUR06 ทัวร์ยุโรป GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 09 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์(RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส(Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น(Klien Matterhorn)

B-EUR16 ทัวร์ยุโรป SWEETIE GERMANY AND SWISS เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY SQ

From48,888 บาท

วันที่ 09 – 15 / 24 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 07 ธันวาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน

A-EUR07 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR
9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2562

เที่ยวเมืองซูริค ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munsterสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเมืองแห่งสกีรีสอร์ท

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(เซอร์แมต) ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 06 – 14 / 15 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 / 07 – 15 / 09 -17 / 16 – 24 พ.ย. 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 06 ธันวาคม 2562

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกันชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟลเที่ยวฟลอเรนซ์เมืองแห่งศิลปะแห่งแคว้นทัสคานีย์ เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส
1 2