Tag

ทัวร์สะพานแก้ว

CHI01 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

เมืองฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณ ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก
From20,888 บาท
View Details

CHI02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

เมืองจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าสู่ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินต้ง พิสูจนืความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย
From30,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

The Beauty of Greenland
27/12/2017
นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017