fbpx

Tag

ทัวร์สะพานแก้ว

ทัวร์จีน CHI01 จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE
4 วัน 3 คืน BY CZ

From13,888 บาท

วันที่ 05 – 08 / 07 – 10 / 23 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย เข้าชมพิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน

ทัวร์จีน CHI04 WINTER IN ZHANGJIAJIE
5 วัน 4 คืน BY WE

From13,900 บาท

วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09 – 13 / 23 – 27 ธันวาคม 2562

สนามบินเมืองฉางซา เมืองฝูหลง น้ำตกฝูหลง ชมเมืองโบราณ เมืองจางเจียเจี้ย ตลาดใต้ดิน ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขา

ทัวร์จีน CHI02 ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From24,900 บาท

วันที่ 13 – 18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองฟ่งหวง อิสระเดินเล่นชมเมืองโบราณ สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

ทัวร์จีน CHI03 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 4 คืน BY FD

From17,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 / 14 – 18 พ.ย. 2562
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองจางเจียเจี้ย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินเมืองจางเจียเจี้ย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน