fbpx

Tag

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

DS31 ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก – นอร์เวย์(ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด) – สวีเดน – ฟินแลนด์ – ล่องเรือสำราญ – พระอาทิตย์เที่ยงคืน
13 วัน BY TG

From175,000 บาท

วันที่ 05 – 15 / 15 – 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม – 07 สิงหาคม 2562

เที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ชมปราสาทโรเซนบอร์ก ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway

SCAN01 ทัวร์ยุโรป FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER)
8 วัน BY AY

From145,000 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
วันที่ 11 – 18 มกราคม 2562
วันที่ 27 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

ชมทะเลสาบ Inari เขตนี้เป็นเขต Lapland ของชาว Sami ฟินไปกับบรรยากาศ Kelo Glass Igloos เพียงแห่งเดียวในโลก สนุกสุดๆกับสุนัขลากเลื่อน Husky Safari ตามล่าแสงเหนือ(Northern Light) ในช่วงฤดูหนาว
Scandinavia Flamsbana

SCAN08 ทัวร์สแกนดิเนเวีย ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
10 วัน 7 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 05 – 14 / 13 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 20 / 18 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 10 ธันวาคม 2562

กรุงสต็อกโฮล์ม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม บริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน เมืองคาลสตัท กรุงออสโล เมืองเบอร์เก้น

SCAN09 ทัวร์ยุโรป INSIGHT NORTHERN EUROPE เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย
8 วัน BY AY

From78,000 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2562

ความสวยงามตามแบบฉบับสแกนดิเนเวีย ผสมผสานความเป็นยุโรปกลางอันทันสมัย โดยได้รับอิทธิพลมาจากเดนมาร์กและสวีเดนเมื่อครั้งตกเป็นเมืองขึ้นในอดีต

SCAN03 ทัวร์สแกนฯ COOL AND DESIGN ฟินแลนด์
8 วัน BY AY

From139,000 บาท

วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562

กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) เมืองเคมิ นั่งเรือ POLAR EXPLORER ICEBREAKER โรวาเนียมิ ตามล่าแสงเหนือ