Tag

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

DS31 ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก – นอร์เวย์(ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด) – สวีเดน – ฟินแลนด์ – ล่องเรือสำราญ – พระอาทิตย์เที่ยงคืน
13 วัน BY TG

From175,000 บาท

วันที่ 05 – 15 / 15 – 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม – 07 สิงหาคม 2562

เที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ชมปราสาทโรเซนบอร์ก ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway

SCAN01 ทัวร์ยุโรป MIDNIGHT SUN GEIRANGER เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ ล่องเรือสำราญ พระอาทิตย์เที่ยงคืน
13 วัน BY TG

From175,000 บาท

วันที่ 05 – 17 กรกฎาคม 2562
วันที่ 15 – 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม – 07 สิงหาคม 2562

ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS สู่กรุงออสโล จุดชมวิวดาล์สนิบบา ล่องเรือชมฟยอร์ดที่สุดในนอร์เวย์

SCAN07 ทัวร์สแกนดิเนเวียNORWAY
8 วัน BY TG

From83,000 บาท

วันที่ 07 – 13 มิถุนายน 2562
วันที่ 03 – 10 / 10 – 17 / 17 – 24 / 24 – 31 ก.ค. 62

เดินทางสู่นอร์เวย์เที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น เมืองในฝันแสนน่ารักของใครหลายๆคน นั่งรถไฟสายโรแมนติกFLAMSBANA ล่องเรือชมฟยอร์ดที่สวยที่สุดแห่งนอร์เวย์

SCAN15 ทัวร์ยุโรป SUMMER SCAN 3 Caps
8 วัน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2562

ชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ ล่องเรือชื่นชมความงามทางธรรมชาติ ชมสวนปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ ล่องเรือสำราญ DFDS จากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่กรุงโคเปนเฮเก้น ชมจัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส อิสระกับการช้อปปิ้งที่ย่านStroget

SCAN08 ทัวร์สแกนดิเนเวีย MIDNIGHT SUN – FJORD
12 วัน BY TG

From166,000 บาท

วันที่ 15 – 26 กรกฎาคม 2562

เดินทางสู่เดนมาร์กเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปกับลิตเติ้ลเมอร์เมดสัญลักษณ์ของเมือง ล่องเรือสู่นอร์เวย์ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง เที่ยวชมเมืองเบอร์เก้นนั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMSBANA ล่องเรือชมซองค์ฟยอร์ดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นฟยอร์ดที่สวยที่สุด เดินทางสู้นอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน