Tag

ทัวร์สโลวัค

A-EUR28ทัวร์ยุโรป TALK ABOUT EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก
8วัน 5คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 09 – 16 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 06 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 13 / 13 – 20 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี นำท่านสัมผัสเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

A-EUR20 ทัวร์ยุโรป THE ULTIMATE EASTERN EUROPE
8 วัน 5 คืน BY EK

From42,900 บาท

วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 14 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 13 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt)
Neuschwanstein Castle Germany

A-EUR32 ทัวร์ยุโรป HAPPY TIME IN EUROPE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
11 วัน 8 คืน BY TG

From70,900 บาท

วันที่ 03 – 13 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 05 – 15 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 12 พฤศจิกายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

A-EUR21 ทัวร์ยุโรป Smart series Benelux เยือนดินแดนเบเนลักซ์
8 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 21 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 19 / 19 – 26 ตุลาคม 2562

เยือนดินแดนเบเนลักซ์ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง ล่องเรือหลังคากระจก สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ และบ้านเรือนอันเก่าแก่สวยงาม
Prague Castle Prague

A-EUR33 ทัวร์ยุโรป LOVELY MELK ABBEY AND HALLSTATT
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 13 – 22 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 21 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 27 ตุลาคม 2562

สัมผัสเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เมืองคาร์โลวี วารี ชมปราสาทแห่งปราก ชมเมืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายสิ่งโดดเด่นทั้งในแง่ศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกินอย่างเมืองเบอร์โน

A-EUR22 ทัวร์ยุโรป Germany มนต์เสน่ห์แคว้นบาวาเรีย
7 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2562
วันที่20 – 26 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

หลงเสน์ห์กับความโรแมนติกไปกับเมืองไฮเดลเบิร์ก ความสวยงามราวกับเทพนิยายกับเมืองโรเธนบวร์ก และที่สุดแห่งเมืองสีสันของเยอรมนี เมืองแฟรงก์เฟิร์ต

A-EUR34 ทัวร์ยุโรป MAJESTIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 01 – 10 กันยายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งประเทศออสเตรีย ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชมสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า

A-EUR23 ทัวร์ยุโรป Eastern Europe เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
8 วัน BY TG

From76,000 บาท

วันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

ล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ เดินเล่นชิคๆที่กรุงปราก ชมความงามของเมืองมรดกโลก สถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าแก่ ของประเทศเช็ก สัมผัสกับบรรยากาศของสะพานชาร์ล หนึ่งในสะพานที่งดงามมากที่สุดในยุโรป

A-EUR35 ทัวร์ยุโรป PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้
10 วัน 7 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 10 – 19 กันยายน 2562
วันที่21- 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 17 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เดินทางสู่เมืองโบราณบนเส้นทางสายโรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ชมความงามของห้องโถงทองคำ ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมราคาถูกที่ Wertheim Village Outlet เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
Vienna Austria

A-EUR24 ทัวร์ยุโรป Beautiful Town of Alsace & Danube River Cruise เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 10-18 กันยายน 2562

ชมความงามของจัตุรัสโรเมอร์อันเก่าแก่ของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต สัมผัสความโรแมนติกของเมืองไฮเดลเบิร์ก ชมปราสาทเก่าแก่อายุ 900 ปี ของเมืองไฮเดลเบิร์ก
1 2 3