fbpx

Tag

ทัวร์สโลวัค

ทัวร์ยุโรป A-EUR10 SAY HI EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี
9วัน 6คืน BY TG

From43,900 บาท

วันที่ 03 – 11 มีนาคม 2563
วันที่ 22 – 30 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2563
วันที่ 09 – 17 มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป ปราก คาโลวี วารี ปราก เข้าชมปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลสตัท มิวนิค จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ ซาลส์บวร์ก สวนมิราเบล เวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาวา

ทัวร์ยุโรป A-EUR12 PERFECT EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 06 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 21 เมษายน 2563

มิวนิค เอาก์สบูร์ก ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก อูล์ม นูเรมเบิร์ก แบมเบิร์ก คาร์โลวีวารี ปราก ปราสาทปราก บราติสลาวา บูดาเปสท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา

ทัวร์ยุโรป A-EUR09 HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 05 – 14 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 / 08 – 16 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 18 / 10 – 19 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
วันที่ 11 – 20 / 12 – 21 เมษายน 2563 (สงกรานต์)

ทัวร์ยุโรป เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บราติสลาวา Outlet เบอร์โน ปราก ปราสาทปราก คาร์โลวี วารี เชสกี้ครุมลอฟ มิวนิค
1 2