fbpx

Tag

ทัวร์ออสเตรีย

A-EUR23 ทัวร์ยุโรป Eastern Europe เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
8 วัน BY TG

From76,000 บาท

วันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

ล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ เดินเล่นชิคๆที่กรุงปราก ชมความงามของเมืองมรดกโลก สถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าแก่ ของประเทศเช็ก สัมผัสกับบรรยากาศของสะพานชาร์ล หนึ่งในสะพานที่งดงามมากที่สุดในยุโรป

A-EUR35 ทัวร์ยุโรป PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้
10 วัน 7 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 10 – 19 กันยายน 2562
วันที่21- 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 17 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เดินทางสู่เมืองโบราณบนเส้นทางสายโรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ชมความงามของห้องโถงทองคำ ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมราคาถูกที่ Wertheim Village Outlet เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
Amsterdam Netherland

ทัวร์ยุโรป A-EUR03 AMSTERDAM BRUSSELS PARIS เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 17 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เดินทางสู้เมืองแฟรงก์เฟิร์ตชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ตต้นฉบับของรถไฟหัวลำโพง ชมมหาวิหารโคโลญอันเก่าแก่ ลิ้มรถกับ ขาหมูเยอรมัน ต้นตำหรับจากประเทศเยอรมัน
Cesky Krumlov Czechia

A-EUR36 ทัวร์ยุโรป SMOOTH EAST EUROPE
10 วัน 7 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่16 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 11-20 ตุลาคม 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
Zugspitza Germany

A-EUR25 ทัวร์ยุโรป BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 05 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 03 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติก และ ทันสมัยกับประเทศเยอรมันนี ชมปราสาทเก่าแก่ไฮเดลเบิร์ก ชมความงามของเมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ
Jungfrau Switzerland

A-EUR37 ทัวร์ยุโรป THE GLAMOROUS DESTINATION
10 วัน 7 คืน BY EK

From58,900 บาท

วันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2562
วันที่ 10 – 19 กันยายน 2562
วันที่ 24 กันยสยน – 03 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 – 22 / 21 – 30 ตุลาคม 2562

เที่ยวเกาะเวนิส อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ชมมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

A-EUR26 ทัวร์ยุโรป CALL ME EASTERN EUROPE
9 วัน 6 คืน BY EK

From45,988 บาท

วันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี เมืองนูเรมเบิร์ก ชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์
charlesbridge czech

A-EUR38 ทัวร์ยุโรป THE RHYTHM OF EAST EUROPE
11 วัน 8 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 16 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ตะลึงกับโบสถ์โครงกระดูก

A-EUR17 ทัวร์ยุโรป Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 13 / 20 – 27 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 09 / 11 – 18 / 16 – 23 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองบรูกก์ ชมมหาวิหารเมืองเกนท์ กรุงลักเซมเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก นครแฟรงก์เฟิร์ต ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์

A-EUR41 ทัวร์ยุโรป VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 08 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 07 กันยายน 2562
วันที่ 01 -10 / 05 – 14 / 12 – 21 / 19 – 28 ก.ย. 62

สัมผัสความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความงามบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
1 2 3